SHARE

Radartasikmalaya.comJadwal Shalat Harian Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis, 18 Syawal 1443 H / 19 Mei 2022 M
IMSAK     : 04:21
SUBUH    : 04:31
TERBIT    : 05:47
DUHA      : 06:16
ZUHUR    : 11:47
ASAR      : 15:08
MAGRIB  : 17:40
ISYA       : 18:52
Sumber  : Bimas Islam Kementerian Agama RI

DOA SHALAT TAHAJUD
Doa setelah Shalat Tahajud tidak kalah penting dari Shalat Tahajud itu sendiri. Karena itu doa Shalat Tahajud selalu menyertai Shalat Tahajud Rasulullah SAW. Doa Tahajud Rasulullah SAW ini berisi pujian, pengakuan sekaligus permohonan ampun. Berikut ini doanya:

Lafal doa,
Allahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardhi wa man fi hinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardhi wa man fi hinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardhi wa man fi hinna. Wa lakal hamdu antal haq. Wa wa’dukal haq. Wa liqa’uka haq. Wa qauluka haq. Wal jannatu haq. Wan naru haq. Wan nabiyyuna haq. Wa Muhammadun shallallahu alaihi wasallama haq. Was sa’atu haq.
Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khashamtu. Wa ilaika hakamtu. Fagfirli ma qaddamtu, wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma a’lantu, wa ma anta a’lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru. La ilaha illa anta. Wa la haula, wa la quwwata illa billah.